Kontakty
Komentovať

Inomanet s.r.o. Armádna ulica 795 Jelšava 049 16 Fakturácia:  +421 58 22 455 01 Servis:           +421 58 22 455 03…

Viac ... .
Prieskumy a ankety
Komentovať

Služba slúži na vytváranie prieskumov, ankiet User-frendly metódou cez web rozhranie cez ktorú sa jednotlivé prieskumy a ankety vytvárajú, realizujú a zároveň…

Viac ... .
Bankové služby
Komentovať

Všetky bankové účty zákazníka a v rôznych bankách je možné integrovať do jednej aplikácie. Bankové služby v celom rozsahu prostredníctvom…

Viac ... .
Portál služieb
1 komentár

Interaktívnym USSD portálom klient poskytuje svojmu zákazníkovi najčastejšie používané rutinné služby Prehľad o produktoch, dotaz na zostatok , informácie interné/verejné,…

Viac ... .
USSD
Komentovať

USSD Protokol – Unstructured Supplementary Services Data USSD služby umožňujú prenos informácií v sieťach mobilných operátorov formou otvorenej relácie (Session)…

Viac ... .
Riešenia pre mestá a obce
Komentovať
Viac ... .
Riešenie pre dopravu
Komentovať
Viac ... .
Záznamové riešenia
Komentovať
Viac ... .
Aplikácie kamerových systémov
Komentovať
Viac ... .
Riešenie pre obchody
Komentovať
Viac ... .